İGS Politikası

İŞ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Özmen Tekstil iş sağlığı ve güvenliği performansını sürekli geliştirmeyi amaçlayarak, tüm çalışanlarımızın ve faaliyetlerimizlerden etkilenecek kişilerin sağlığını ve iş güvenliğini garanti altına alarak başarımızın temel öğesini oluşturmaktadır.

Yürürlükte bulunan İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) ile ilgili yasalar ve yönetmeliklere uyarak etkin bir İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi oluşturarak I SG yönetim sistemini sürekli iyileştirerek çalışanlarımız için güvenilir bir çalışma ortamı yaratmak, çalışanlarımızı sürekli eğiterek ve bilinçlendirerek sıfır kaza hedefine ulaşmak, İSG Politikamızdır.

İşyeri ve eklentilerinde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı,

İşyerinde iş kazası ve meslek hastalığına sebep olabilecek riskleri tespit edip, her seviyedeki çalışanların, ziyaretçilerin, alt yüklenicilerin sağlık, güvenlik ve sosyal refahlarını temin etmeyi, kendilerine ve ailelerine ait ileride doğabilecek her türlü maddi ve manevi kayıpları azaltmayı,

Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitmeyi ve iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilincine erişmelerini sağlamayı,

Bu doğrultuda kurulmuş ve yürütülmekte olan İSG Yönetim Sistemimizin sürekliliğini sağlamayı İSG politikamız olarak taahhüt ederiz.


× Bize Ulaşın!