Çevre Politikası

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

YMZ Özmen Tekstil Çevreyi Koruyan, Doğaya Saygılı, Sürdürülebilir olgularını politika olarak benimsemiştir.
Çevre Politikası Avcılar tesisimizdeki bütün faaliyetleri kapsamaktadır.
Doğal kaynakları koruyarak en verimli şekilde kullanacaktır.
Çevre Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uymak ve uluslararası standartlar ile en iyi uygulamaları gerçekleştirmeyi amaçlar.
Atıkların mümkün olduğunca kaynağında ayrıştırılmasını, azaltılmasını, yeniden kullanımını, geri kazanımını ve geri dönüşümünü sağlayacaktır.
Tüm çalışanlarımıza verilen eğitimler ile sürdürülebilir çevre bilincini oluşturmak ve geliştirmeyi, çevresel ve sosyal sorumluluk olgusunu yaygınlaştırmayı amaçlar.
Olası çevresel etkileri tasarım aşamasından ömür çevrimi sonuna kadar kontrol altında tutarak azaltacaktır.
Çevre Politikası’nı günün koşulları ve gelişmeleri yönünde yenileyerek, iyileştirmelerin sürekliliğini sağlayacak ve alınan kararların takipçisi olacaktır.

Hazırlayan: Alev ÇIRTLIK – Çevre Danışmanı 29.11.2019


× Bize Ulaşın!